Odaberite
Natječaj 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava LAG-a

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je LAG Sjeverozapad raspisao dana 21. ožujka 2018. godine 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a Sjeverozapad za TO 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Natječaj sa svom popratnom dokumentacijom objavljen je na mrežnim stranicama LAG-a Sjeverozapad ( poveznica: http://www.lagsz.hr/mjera-6-3-potpora-razvoju-malih-poljoprivrednih-gospodarstava/ ).

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava od dana 21.03.2018.

6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su OPG-i s područja LAG obuhvata, a to su općine: Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Vidovec i Vinica te gradovi: Ivanec, Lepoglava i Varaždin.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 05.04.2018. do 07.05.2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 2.568.594,00 HRK, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.678,00 HRK.

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku ove objave.

Pitanja s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do dana početka podnošenja prijava projekata isključivo putem e-pošte adresu: pitanja@lagsz.hr.

S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti.

Potencijalni nositelji projekta mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.lagsz.hr najkasnije 10 dana prije kraja roka za prijavu projekata.

Natječajna dokumentacija:

LAG_natječaj_TO_6.3.1._LRS-LAG_SZ

Obrazac-A.-Prijavni-obrazac_LAG_SZ

Obrazac-B.-Poslovni-plan-opisni-dio_LAG_SZ

Obrazac-B.-Poslovni-plan-tablični-dio_LAG_SZ

Obrazac-C.-Izjava-o-veličini_LAG_SZ

Prilog-II.-Popis-proizvoda-LAG_SZ

Prilog-III.-Vodič-za-korisnike-o-definiciji-malih-i-srednjih-poduzeća_LAG_SZ

Prilog-I-Natječajna-dokumentacija_LAG_SZ

Skip to content