Odaberite
  1. izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 99/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9920.pdf

 

  1. izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2020. godinu i projekcije razvojnih programa Općine Petrijanec za 2021. i 2022. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 99/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9920.pdf

 

  1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 99/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9920.pdf

 

  1. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 99/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9920.pdf

 

  1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 99/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9920.pdf

 

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 99/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9920.pdf

 

Plan djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 99/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9920.pdf

 

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 99/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9920.pdf

 

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 99/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9920.pdf

 

Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 99/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9920.pdf

Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2021. godinu s trogodišnjim financijskim učincima

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 99/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9920.pdf

 

Odluka o isplati financijskih sredstava Vatrogasnoj zajednici Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 99/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz9920.pdf

 

Skip to content