Stanovništvo

demografski podaci

stanovnistvo_prema radnoj_aktivnostistanovnistvo_izvorima_sredstavabroj_nezaposlenih2015