Odaberite

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

http://petrijanec.hr/wp-content/uploads/2020/09/1.-Polugodisnje-izvjesce-o-radu-opcinskog-nacelnika-za-razdoblje-od-01-sijecnja-2020-do-30-lipnja-2020-godine.pdf

 

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 57/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5720.pdf

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 57/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5720.pdf

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Razvojnih programa Općine Petrijanec za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 57/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5720.pdf

 

  1. izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 57/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5720.pdf

 

  1. izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2020. godinu i projekcije razvojnih programa Općine Petrijanec za 2021. i 2022. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 57/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5720.pdf

 

  1. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 57/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5720.pdf

 

  1. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 57/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5720.pdf

 

  1. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 57/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5720.pdf

 

Odluka o imenovanju ulica u naselju Majerje

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 57/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5720.pdf

 

Odluka o sklapanju Sporazuma sa Osnovnom školom Petrijanec o načinu zapošljavanja učitelja u produženom boravku te sufinanciranju plaća i ostalih materijalnih prava

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 57/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5720.pdf

 

Odluka o pristupanju izradi Programa zaštite divljači na području Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 57/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5720.pdf

Skip to content