Odaberite

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

http://petrijanec.hr/2019/09/12/polugodisnje-izvjesce-nacelnika-o-radu-za-razdoblje-od-01-01-2019-do-30-06-2019-g/

 

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 53/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5319.pdf

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  53/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5319.pdf

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Razvojnih programa Općine Petrijanec za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  53/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5319.pdf

 

Odluka o komunalnom redu na području Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  53/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5319.pdf

 

Odluka o imenovanju ulice u naselju Nova Ves Petrijanečka

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 53/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5319.pdf

Skip to content