Odaberite

1. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
1.1 Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.
3. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Razvojnih programa Općine Petrijanec za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.
4. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2022. godinu
5. I. izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2022. godinu i projekcije razvojnih programa Općine Petrijanec za 2023. i 2024. godinu
6. I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2022. godinu
7. I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2022. godinu
8. I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2022. godinu
9. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2022. godinu
10. Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća časti Općinskog vijeća Općine Petrijanec
11. Odluka o dozvoli uknjižbe prava vlasništva nad nekretninom
12. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Petrijanec
13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za preuzimanje obveze plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena izdvojenih iz miješanog komunalnog otpada (KBO 20 03 01) za korisnike iz kategorije kućanstava na području Općine Petrijanec
14. Odluka o financiranju produženog boravka učenika Osnovne škole Petrijanec za vrijeme školske godine 2022./2023.

Skip to content