Odaberite

1. izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu
I. izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2021. godinu i projekcije razvojnih programa Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu
I. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2021. godinu
I. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2021. godinu
I. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2021. godinu
Odluka o donošenju Programa zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Općine Petrijanec za vremensko razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2030. godine
Program zaštite divljači za površine na kojima je zabranjeno ustanovljenje lovišta na području Općine Petrijanec za vremensko razdoblje od 1. travnja 2020. do 31. ožujka 2030. godine
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Petrijanec
Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
Plan djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 2022. godinu
Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 2022. godinu
Odluka o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Petrijanec i Plana zaštite od požara za Općinu Petrijanec
Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Općinu Petrijanec
Plan zaštite od požara za Općinu Petrijanec
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2021. godinu
Odluka o kupnji zemljišta k.č.br. 100/31 k.o. Majerje

Skip to content