Odaberite
  1. Izmjene i dopune proračuna Općine Petrijanec za 2017. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 75/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7517.pdf

 

  1. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 75/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7517.pdf

 

Proračun Općine Petrijanec za 2018. godinu i projekcije Proračuna za 2019. i 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 75/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7517.pdf

 

Odluka o izvršenju proračuna Općine Petrijanec za 2018. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 75/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7517.pdf

 

Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova dimnjačarske službe Općini Sračinec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 75/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7517.pdf

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2017. godinu za razdoblje od 01. siječnja 2017. godine do raspuštanja Općinskog vijeća, od 20. lipnja do 17. prosinca 2017. godine i od 18. prosinca 2017. do kraja 2017. godine

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 75/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7517.pdf

 

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 75/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7517.pdf

 

Odluka o općinskim porezima Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 75/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7517.pdf

 

Odluka o povjeravanju poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 75/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7517.pdf

 

Odluka o odobrenju produljenja kratkoročnog zaduživanja Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 75/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz7517.pdf

 

Skip to content