Odaberite

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 i 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 i 69/22). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Općina Petrijanec javnost informira putem službene internetske stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (u daljnjem tekstu: korisnik) ostvaruje pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Općini Petrijanec.

Pisani zahtjev kojim se traži ostvarivanje prava na pristup informaciji sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. Pisani zahtjev može se podnijeti putem pošte ili neposrednom predajom u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela na adresu: Općina Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec, te putem elektronske pošte: opcina@petrijanec.hr. Pisani zahtjev kojim se traži ostvarivanje prava na pristup informaciji u slučaju zamjene službenice za informiranje može se proslijediti putem elektronske pošte na adresu opcina@petrijanec.hr.

Usmeni zahtjev izjavom na zapisnik može se podnijeti osobno kod službenice za informiranje, na adresi Općina Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec u uredovno vrijeme Jedinstvenog upravnog odjela. O usmenom zahtjevu sastavlja se službena bilješka. Kontaktiranje vezano na podnošenje predmetnog zahtjeva može se izvršiti i na broj telefona 042/714-769 ili 042/714-220.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:

Službenik za informiranje:

Ankica Košić

Zamjenik službenika za informiranje:

Kristina Cvetko


Općina Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec
Telefon: +385 (0)42 714 769 ili +385 (0)42 714 220
Telefaks: +385 (0)42 714 391
E-mail službenika za informiranje: opcina@petrijanec.hr

E-mail zamjenika službenika za informiranje: opcina@petrijanec.hr

Radno vrijeme službenika za informiranje je od 7:00 do 15:00 sati.

 1. putem telefona na broj: +385 (0)42 714 769 ili +385 (0)42 714 220
 2. putem telefaksa na broj: +385 (0)42 714 391
 3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina@petrijanec.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 4. poštom na adresu: Općina Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
 5. osobno na adresu: Općina Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42206 Petrijanec, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

 • Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
 • U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
 • Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
 • Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti kao za druge korisnike.
 • Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
 • Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

 

Zahtjev za pravo na pristup informacijama:
Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Odluka o imenovanju zamjenika službenika za informiranje
Odluka o ustrojavanju službenog upisnika

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15 i 69/22)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_69_1025.html

 

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14, 15/14 i 141/22)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html

Izvješća

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

 

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI

Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI

Skip to content