Aglomeracija – brošura

Poštovani,
ovim projektnim materijalom predstavljamo Vam projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždin“ te Vam dajemo pregled osnovnih informacija o recentnim aktivnostima na projektu.