Odaberite

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja i mandatne poslove

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 35/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3517.pdf

Izvješće Odbora za statutarno-pravna pitanja i mandatne poslove Općinskog vijeća  Općine Petrijanec o provedenim lokalnim izborima dana 21. svibnja 2017. godine za članove Općinskog vijeća Općine Petrijanec, o imenima i prezimenima izabranih članova Općinskog vijeća Općine Petrijanec, o obavijestima dostavljenim JUO o mirovanju mandata po sili zakona, o  podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika zbog nespojivosti funkcije, o zahtjevima za mirovanje mandata i o zamjenicima vijećnika koji umjesto izabranih vijećnika na nespojivim dužnostima počinju obnašati dužnost vijećnika Općinskog vijeća Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 35/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3517.pdf

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 35/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3517.pdf

Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za financije i proračun

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 35/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3517.pdf

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 35/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3517.pdf

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 35/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3517.pdf

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 35/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3517.pdf

 

Skip to content