Odaberite

Odluka o prihvaćanju Prijedloga Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite na području Grada Varaždina i Općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sveti Ilija,  Sračinec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 20/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz2020.pdf

Skip to content