Odaberite

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

eu fondoviopkk 

Naziv projekta:
“Energetska obnova zgrade Sportskog centra Nova Ves na adresi Rade Končara 10, Nova Ves Petrijanečka“

Korisnik: Općina Petrijanec

Kratki opis projekta:
Provedbom projekta energetske obnove zgrade Sportskog centra u Novoj Vesi Petrijanečkoj ostvarit će se smanjenje godišnje potrošnje primarne energije od 78,08% u odnosu na godišnju potrošnju primarne energije prije provedbe mjera energetske obnove, a godišnja potrebna toplinska energija za grijanje smanjit će se za 68,03% te će zgrada iz energetskog razreda D prijeći u energetski razred B.

Također, smanjit će se i emisija CO2 za 32,94% godišnje. Podići će se svijest korisnika zgrade i šire javnosti o potrebi učinkovitog i racionalnog korištenja energije, prednostima povećanja energetske učinkovitosti te će se naglasiti činjenica da se za provedbu projektnih aktivnosti koriste EU sredstva.

Energetska obnova uključivat će ugradnju kvalitetne PVC stolarije (RAL ugradnja), izvedbu termo fasade ETICS sustavom, toplinsku izolaciju kosog krova, ugradnju novog visokoučinkovitog kotla na pelete te novih grijaćih tijela s termostatskim ventilima. Nadalje, zamijenit će se dotrajala rasvjetna tijela novom LED tehnologijom te će se uvesti sustav daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i kontrolnih mjerila energenata i vode.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Projekt se provodi sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetnoj osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, i u stambenom sektoru, te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora.

Projekt pridonosi ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.
Obnovom energetske funkcionalne cjeline (ETC-a) projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od (%) 68,03%.

Projektirana ušteda toplinske energije zadovoljava sektorski specifični kriterij prihvatljivosti definiran Pozivom ref.br.KK.04.2.1.04, a to je ušteda energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta (QH,nd).

Navedeni cilj će se postići kroz provedbu sljedećih aktivnosti:

 • izrada glavnog projekta energetske obnove s pripadajućim elaboratima,
 • povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora,
 • povećanje toplinske zaštite vanjskog zida,
 • zamjena vanjske stolarije,
 • ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg,
 • zamjena postojećeg sustava pripreme PTV-a sustavom koji koristi OIE,
 • zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom,
 • uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode i sustava kontrolnih mjerila energenata i vode,
 • stručni nadzor građenja,
 • projektantski nadzor,
 • usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja,
 • energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove,
 • upravljanje projektom i administracija,
 • promidžba i vidljivost projekta

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK):

Ukupna vrijednost projekta: 634.946,38 HRK
Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 340.098,26 HRK
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta: 05.04.2018. – 31.12.2019.

Kontakt osobe za više informacija:
Željko Posavec, načelnik
Broj telefona: +385 42 714 220
Broj telefaksa: +385 42 714 391
E-pošta: nacelnik@petrijanec.hr

Skip to content