Odaberite

Proračun Općine Petrijanec za 2021. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 85/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8520.pdf

 

Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 85/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8520.pdf

 

Razvojni programi Općine Petrijanec za 2021. godinu i projekcije razvojnih programa Općine Petrijanec za 2022. i 2023. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 85/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8520.pdf

 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Petrijanec za 2021. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 85/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8520.pdf

 

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2021. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 85/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8520.pdf

 

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2021. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 85/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8520.pdf

 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2021. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 85/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8520.pdf

 

Odluka o produljenju važenja Programa ukupnog razvoja Općine Petrijanec za razdoblje od 2015. – 2020. godine

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 85/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8520.pdf

 

Odluka o donošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 2021. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 85/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8520.pdf

 

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 2021. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 85/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8520.pdf

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 85/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8520.pdf

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 85/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8520.pdf

 

Izvješće o korištenju proračunske pričuve u Proračunu Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 85/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8520.pdf

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju proračunske pričuve u Proračunu Općine Petrijanec za 2020. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 85/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8520.pdf

Skip to content