Odaberite

Odluka o financiranju asistenta za rad s djecom sa teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću “Bambi”

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 43/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4320.pdf

 

Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum o korištenju postrojenja i Sporazum o sufinanciranju izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 43/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4320.pdf

 

Odluka o kupnji zemljišta k.č.br. 325/6 k.o. Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 43/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4320.pdf

 

Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Petrijanec u 2020. godini

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 43/20

https://glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4320.pdf

 

Skip to content