Odaberite

Temeljem članka 6. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Petrijanec (»Službeni vjesnik Varaždinske županije«, broj 80/18 i 26/22) trgovačkom društvu Priroda d.o.o. Petrijanec, koje je vlasništvo Općine Petrijanec, povjereno je obavljanje sljedećih komunalnih djelatnosti:

  1. održavanje nerazvrstanih cesta
  2. održavanje javnih zelenih površina
  3. održavanje groblja
  4. održavanje čistoće javnih površina
  5. usluga ukopa pokojnika


Zaključak o davanju prethodne Suglasnosti trgovačkom društvu Priroda d.o.o. na Cjenik za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti na području Općine Petrijanec

Zaključak o davanju prethodne Suglasnosti trgovačkom društvu Priroda d.o.o. na Cjenik za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti na području Općine Petrijanec


USLUGA UKOPA POKOJNIKA

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke ukopa pokojnika unutar groblja

Opći uvjeti isporuke grobljanskih usluga

Odluka o visini grobljanskih naknada i pogrebnih usluga

Zaključak o davanju prethodne Suglasnosti trgovačkom društvu PRIRODA d.o.o. na Cjenik grobljanskih naknada i pogrebnih usluga


DIMNJAČARSKI POSLOVI

Na temelju ugovora o koncesiji na području Općine Petrijanec obavljaju se dimnjačarski poslovi

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Cjenik dimnjačarskih usluga za područje Općine Petrijanec

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

Opći uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

 

2023. GODINA

 

ZAKLJUČAK o davanju prethodne Suglasnosti trgovačkom društvu PRIRODA d.o.o. na Cjenik za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti na području Općine Petrijanec

CJENIK za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti na području Općine Petrijanec

ZAKLJUČAK o davanju prethodne Suglasnosti trgovačkom društvu PRIRODA d.o.o. na Cjenik grobljanskih naknada i pogrebnih usluga

CJENIK grobljanskih naknada i pogrebnih usluga

 

Skip to content