Odaberite

1. Proračun Općine Petrijanec za 2023. godinu
Projekcije proračuna Općine Petrijanec za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Petrijanec za 2023. godinu
2. Razvojni programi Općine Petrijanec za 2023. godinu i projekcije razvojnih programa Općine Petrijanec za 2024. i 2025. godinu
3. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Petrijanec za 2023. godinu
4. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2023. godinu
5. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2023. godinu
6. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2023. godinu
7. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2022. godinu
Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2022. godinu
8. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Petrijanec za 2023. godinu s trogodišnjim financijskim učincima
9. Odluka o odnošenju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 2023. godinu
Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Petrijanec za 2023. godinu
10. 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2022. godinu
11. II. izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2022. godinu i projekcije razvojnih programa Općine Petrijanec za 2023. i 2024. godinu
12. II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2022. godinu
13. II. izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2022. godinu
14. II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2022. godinu
15. Odluka o isplati sredstava Vatrogasnoj zajednici općine Petrijanec

Skip to content