Odaberite
  1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 48/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4819.pdf

 

  1. Izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2019. godinu i projekcije razvojnih programa Općine Petrijanec Općine Petrijanec za 2020. i 2021. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 48/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4819.pdf

 

  1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 48/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4819.pdf

 

  1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 48/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4819.pdf

 

  1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 48/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4819.pdf

Skip to content