Odaberite

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  6/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz619.pdf

 

Odluka o komunalnom doprinosu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  6/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz619.pdf

 

Odluka o komunalnoj naknadi

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  6/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz619.pdf

 

Odluka o izravnoj dodjeli sredstava financijske potpore prema programima rada Udruga sa sjedištem na području Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 6/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz619.pdf

 

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  6/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz619.pdf

 

Odluka o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  6/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz619.pdf

 

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  6/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz619.pdf

 

Odluka o davanju na privremeno i povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima u vlasništvu Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  6/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz619.pdf

 

Odluka o postupku za osnivanje prava služnosti na javnim površinama kojima upravlja Općina Petrijanec i na nekretninama koje su u vlasništvu Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  6/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz619.pdf

 

Odluka o davanju u zakup i korištenje javnih površina u vlasništvu Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  6/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz619.pdf

Skip to content