Odaberite

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018.

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 62/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz6218.pdf

 

Odluka o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 62/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz6218.pdf

 

Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za 2018. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 62/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz6218.pdf

 

Odluka o uključenju u akciju  Gradovi i općine – prijatelji djece

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  62/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz6218.pdf

Skip to content