Odaberite

Mjera: M07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“; Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“
Podmjera 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta

Korisnik:
Općina Petrijanec

NAZIV PROJEKTA/OPERACIJE:
„ULICA BUTINA – REKONSTRUKCIJA CESTE I OBORINSKA KANALIZACIJA CESTE na k.č.br. 55 do 1026 k.o. Petrijanec “

Kratak opis projekta/operacije:
„ULICA BUTINA – REKONSTRUKCIJA CESTE I OBORINSKA KANALIZACIJA CESTE na k.č.br. 55 do 1026 k.o. Petrijanec “ provodi se kroz Program ruralnog razvoja, Podmjeru 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta te je sufinancirana bespovratnim sredstvima Europske unije.

Projekt će se provoditi sukladno Ugovoru o financiranju Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu i poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Operacije 7.2.2. „Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta“, broj 775204/2018 koji su dana 08. veljače 2018. godine zaključili Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Općina Petrijanec.

Opći cilj projekta:
Rekonstukcija nerazvrstane ceste Butina u naselju Petrijanec sa pripadajućom kanalizacijom i signalizacijom kako bi se unaprijedila kvaliteta života u naselju Petrijanec te posljedično smanjila depopulacija u naselju.

Specifični cilj:
Unaprijeđen i uravnotežen teritorijalni razvoj naselja Petrijanec
Osiguravanje kvalitetnije i brže povezanosti unutar naselja i cjelokupne općine Petrijanec
Povećanje sigurnosnog prometovanja za sve sudionike prometa u naselju Petrijanec

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA/OPERACIJE:
Postignut razvoj naselja Petrijanec
Osigurani pristup društvenim uslugama i resursima naselja i Općine Petrijanec – rekonstruiranu cestu koja spaja centralni trg Općine (Trg. sv. Petra) na kojem se nalazi zgrada sjedišta Općine Petrijanec (kulturno dobro) sa mjesnim grobljem na sjeveru. Omogućava dostupnost i povezuje zdravstvenu i stomatološku ambulantu, vatrogasni i društveni dom, crkvu i pastoralni centar.
Povećana sigurnost prometa – 620m nerazvrstane ceste Butina rekonstruirano te stavljeno u funkciju za obavljanje prometa u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

UKUPNA VRIJENOST PROJEKTA
Ukupna vrijednost projekta: 1.833.301,25 kn sa PDV-om
Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH
RAZDOBLJE PROVEDBE ULAGANJA: 24 mjeseca od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava

Kontakt osobe za više informacija:
Željko Posavec, mag.ing.mech. – načelnik
Broj telefona: +385 42 714 220
Broj telefaksa: +385 42 714 391
E-pošta: nacelnik@petrijanec.hr

KORISNI LINKOVI:
APPRRR – https://www.apprrr.hr/
Program ruralnog razvoja – https://ruralnirazvoj.hr/

Skip to content