Odaberite

Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 61/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz6117.pdf

 

Odluka  o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za razdoblje od 01. siječnja 2017. do raspuštanja Općinskog vijeća

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 48/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4817.pdf

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Petrijanec za razdoblje od 20. lipnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 48/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4817.pdf

 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 48/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz4817.pdf

Skip to content