Odaberite

Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 01. srpanj do 31. prosinac 2018. godine

http://petrijanec.hr/2019/03/29/polugodisnje-izvjesce-opcinskog-nacelnika-01-07-31-12-2018/

 

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Petrijanec za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018. godine

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 19/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1919.pdf

 

Odluka o imenovanju ulice u naselju Majerje

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 19/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1919.pdf

 

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 19/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1919.pdf

 

Plan djelovanja Općine Petrijanec u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 19/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1919.pdf

 

Odluka o donošenju Strategije upravljanja imovinom Općine Petrijanec za razdoblje 2019 – 2025. godine

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 19/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1919.pdf

 

Strategija upravljanja imovinom Općine Petrijanec za razdoblje od 2019.-2025. godine

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 19/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1919.pdf

 

Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada na području Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 19/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1919.pdf

 

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Petrijanec za 2018. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 19/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1919.pdf

 

Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada te mjera za uklanjanje otpada Općine Petrijanec za 2018. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 19/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1919.pdf

 

Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera na području Općine Petrijanec u 2018. godini

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 19/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz1919.pdf

Skip to content