Odaberite

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

eu fondoviopkk 

NAZIV PROJEKTA: „Energetska obnova zgrade Društvenog doma na adresi Ljudevita Gaja 1, Nova Ves Petrijanečka“, KK.04.2.1.04.0336.

Sažetak projekta:

Provedbom mjera energetske obnove zgrade Društvenog doma u kojoj se odvija vatrogasna djelatnost ostvarit će se smanjenje godišnje primarne potrošnje energije za 46,96% u odnosu na potrošnju godišnje primarne potrošnje energije prije provedba mjera energetske obnove.

Osim toga, ostvarit će se smanjenje potrošnje toplinske energije za grijanje (QH,nd) za 75,88%, u odnosu na godišnju potrošnju toplinske energije za grijanje prije provedbe mjera energetske obnove. Navedenim aktivnostima osigurat će se smanjenje emisije CO2 na godišnjoj razini za 45,64%. Aktivnosti promocije i vidljivosti podići će se svijest korisnika zgrade kao i opće javnosti o učinkovitijem korištenju energije i prednostima povećanja energetske učinkovitosti.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije te povećanje energetske učinkovitosti zgrade Društvenog doma na adresi Ljudevita Gaja 1, Nova Ves Petrijanečka provedbom aktivnosti energetske obnove. Spomenuta obnova izvršit će se kroz zahvate opisane u Glavnom projektu energetske obnove.

Navedeno će se postići ETICS sustavom toplinske izolacije vanjskih zidova, toplinskom izolacijom stropa prema negrijanom tavanu, toplinskom izolacijom poda prema negrijanim prostorijama u pogledu suterena. Također, bolja energetska učinkovitost zgrade će se postići zamjenom dotrajale stolarije novom PVC stolarijom boljih energetskih karakteristika uz ugradnju najsuvremenijeg sistema RAL koji osiguravaju veću uštedu energije i sprečavaju pojavu vlage kao i njezine posljedice.

Trenutačno je građevina svrstana u energetski razred “D” te godišnja potrebna za korisnom potrebnom energijom za grijanje (QH,nd) iznosi 53.051,34 kWh/a, dok će nakon provedbe projektiranih mjera iznositi 12.796,06 kWh/a što će rezultirati uštedom od 40.255,28 kWh/a ili 75,88%.

Trenutačna godišnja potrebna primarna energija za stvarne klimatske podatke (Eprim) iznosi 95.388,52 [kWh/a, dok će nakon provedbe projektiranih mjera iznositi 58.499,19 kWh/a. Trenutačna potrošnja isporučene toplinske energije (Edel) na godišnjoj razini prije obnove iznosi 76.273,17 kWh/a, dok će nakon obnove iznositi 40.472,78 kWh/a što će rezultirati uštedom od 3.800,39 kWh/a ili 46,94%. Također, realizacija predloženih mjera energetske učinkovitosti značajno bi pridonijela i zaštiti okoliša jer bi se kroz realizaciju mjera postiglo smanjenje emisije CO2. Količina emisije CO2 prije obnove iznosi 17.129,25 kg/kWh, a nakon obnove će iznositi 9.311,05 kg/kWh, što će rezultirati smanjenjem od 7.818,2 kg/kWh ili 45,64%.

Izvršenjem projekta osim gore navedenih statističkih ušteda, korisnici Društvenog doma, članovi DVD-a Nova Ves te zainteresirana javnost boravit će u prostoru u kojem bi na puno ugodniji i opušteniji način mogli izvršavati svoje obaveze, a osim toga, izravno se utječe na smanjenje operativnih troškova Općine te se doprinosi cjelokupnoj troškovnoj učinkovitosti poslovanja.

Također, izvršenjem projekta podići će se svijest što ciljnih skupina projekta što šire okoline u vidu energetske učinkovitosti te će se adekvatnim radnjama na području informiranja, promocije i vidljivosti podići svijest okoline o efikasnijem korištenju energije te korisnosti energetske učinkovitosti. Nadalje, izvršenjem projekta Energetske obnove zgrade Društvenog doma na adresi Ljudevita Gaja 1, Nova Ves Petrijanečka će zaposlenici Općine Petrijanec steći dodatno znanje i iskustvo u provedbi projekata te će kao primjer dobre prakse stečena iskustva u budućnosti moći iskoristiti u drugim sličnim projektima, ali i na ovom projektu u vidu upravljanja i održavanja postojeće infrastrukture.

Aktivnosti po projektu:

  1. Izrada projektne dokumentacije
  2. Upravljanje projektom
  3. Energetska obnova zgrade Društvenog doma
  4. Stručni nadzor građenja, projektantski nadzor i Koordinator zaštite na radu tijekom građenja
  5. Promidžba i vidljivost
  6. Energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove

Ukupna vrijednost projekta:

731.493,13 kn

Bespovratna sredstva:

314.260,56 kn

Razdoblje provedbe projekta:

– najranije od 1. siječnja  2014. godine ili

– od stupanja na snagu Ugovora, 3. listopada 2018. godine, pa do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, odnosno

– najkasnije 24 mjeseca od dana stupanja na snagu Ugovora tj. 31. prosinca 2022. godine

Kontakt osobe za više informacija:
Željko Posavec, načelnik
Broj telefona: +385 42 714 220
Broj telefaksa: +385 42 714 391
E-pošta: nacelnik@petrijanec.hr

Skip to content