Odaberite

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Petrijanec za 2018. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 32/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3219.pdf

 

Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa Općine Petrijanec za 2018. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  32/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3219.pdf

 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Petrijanec za 2018. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  32/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3219.pdf

 

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2018. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  32/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3219.pdf

 

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2018. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 32/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3219.pdf

 

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2018. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  32/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3219.pdf

 

  1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 32/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3219.pdf

 

  1. Izmjene i dopune Razvojnih programa Općine Petrijanec za 2019. godinu i projekcije razvojnih programa Općine Petrijanec za 2020. i 2021. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 32/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3219.pdf

 

  1. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 32/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3219.pdf

 

  1. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 32/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3219.pdf

 

  1. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 32/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3219.pdf

 

Odluka o izradi 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 32/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3219.pdf

 

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 32/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3219.pdf

 

Godišnji plan davanja koncesija za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  32/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3219.pdf

 

Analiza davanja koncesija i procjena vrijednosti koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  32/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3219.pdf

 

Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 32/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3219.pdf

 

Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 32/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3219.pdf

 

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  32/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3219.pdf

 

Odluka o kupnji zemljišta k.č.br. 1205 k.o. Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 32/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3219.pdf

 

Odluka o kupnji zemljišta k.č.br. 325/5 k.o. Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  32/19

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz3219.pdf

 

Skip to content