Odaberite

Proračun Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 80/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8018.pdf

 

Projekcije Proračuna Općine Petrijanec za 2020. i 2021. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 80/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8018.pdf

 

Razvojni programi Općine Petrijanec za 2019. godinu i projekcije razvojnih programa Općine Petrijanec za 2020. i 2021. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 80/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8018.pdf

 

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 80/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8018.pdf

 

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 80/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8018.pdf

 

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  80/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8018.pdf

 

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Petrijanec za 2019. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  80/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8018.pdf

 

Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 80/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8018.pdf

 

Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  80/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8018.pdf

 

Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj  80/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8018.pdf

 

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 80/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8018.pdf

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u „Parterno uređenje parcele groblja“

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 80/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8018.pdf

 

Odluka o prodaji zemljišta

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 80/18

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz8018.pdf

 

Skip to content