Odaberite

Odluka o izmjeni Statuta Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 52/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5217.pdf

 

1.Izmjene i dopune proračuna za 2017. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 52/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5217.pdf

 

  1. izmjena Plana razvojnih programa Općine Petrijanec za 2017. godinu

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5217.pdf

 

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 52/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5217.pdf

 

Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 52/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5217.pdf

 

Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu i načinu rada JUO Općine Petrijanec

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 52/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5217.pdf

 

Plan nabave za 2017. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 52/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5217.pdf

 

1.Izmjena Plana nabave za 2017. godinu

»Službeni vjesnik Varaždinske županije« broj 52/17

https://www.glasila.hr/upload_data/site_files/svvz5217.pdf

Skip to content