Izgrađena nova ograda na groblju u Novoj Vesi Petrijanečkoj

0

Ovih je dana završena izgradnja ograde na istočnoj strani groblja u Novoj Vesi. Ograda je izgrađena od AB profila sa parapetom od pranog kulira. Uz vanjsku stranu  ograde groblja uređeno je parkiralište dok su uz unutarnju stranu groblja zasađeni kuglasti javori.

Ograda je izgrađena iz vlastitih proračunskih sredstava Općine Petrijanec u ukupnom iznosu preko 45.000 kuna.

Na jesen kada to dopuste vremenske prilike, uz ogradu slijedi daljnje hortikulturno uređenje sadnjom ,,živice” sadnicama stupaste tise.

Osim radova na spomenutoj ogradi predstoji nam rušenje preraslih breza uz južnu i sjevernu ogradu groblja koje stvaraju velike probleme korisnicima groblja. Zatim slijedi micanje stare betonske ograde, izgradnja nove ograde, formiranje staza uz nove ograde te hortikulturno uređenje.

Vježba evakuacije

0

U Osnovnoj školi Petrijanec u ponedjeljak 29.05.2017. godine održana je vježba evakuacije koju je provelo Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrijanec. Radi se o simulaciji požara arhiva škole, o uspješnoj evakuaciji učenika i gašenju požara.
U vježbi je sudjelovalo 7 operativnih vatrogasaca na čelu sa zamjenikom zapovjednika Valentinom Jovanom.
Vježbi je i ovaj put prisustvovao općinski načelnik Vladimir Kurečić – zadužen i odgovoran za sustav zaštite i spašavanja na području Općine Petrijanec u koju je uključeno svih 5 dobrovoljnih vatrogasnih društava  organiziranih u Vatrogasnu zajednicu Općine Petrijanec.

Općina Petrijanec čini i više nego je Zakonom obavezna (izdvojiti godišnje 5 % izvornih sredstava općinskog proračuna) kako bi dobrovoljno vatrogastvo  – visoko humana i humanitarna djelatnost – opstalo i  razvijalo se. Radi se godišnje o preko 300 tisuća kuna, a kada se radi o kapitalnim investicijama (vozila, objekti…) i puno više. Na ovaj način dobrovoljno vatrogasno društvo u Općini Petrijanec ima budućnost.

Vrijedi spomenuti da je Općinsko vijeće Općine Petrijanec na svojoj sjednici održanoj dana 09. ožujka 2017. godine, na prijedlog načelnika Vladimira Kurečića, donijelo Odluku o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor za 2017. godine obveznicima naknade (ili članovima zajedničkog kućanstva) kojima je utvrđena obveza plaćanja, a koji su operativni članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Općine Petrijanec. Operativnim članovima DVD-ova smatraju se osobe u dobi od 18 do 65 godina starosti koji svake dvije godine produžuju valjanost liječničkog pregleda i osposobljeni su najmanje za zvanje „vatrogasac“ u trajanju od 76 školskih sati, uz obvezu redovnog sudjelovanja u vatrogasnim intervencijama, taktičkim vježbama, mjesečnoj internoj obuci i slično. Na temelju navedenog Općina Petrijanec će uskoro donijeti pojedinačna rješenja za operativne članove DVD-ova koja će vrijediti za 2017. godinu.

U Matici hrvatske u Zagrebu – Promocija knjige Petrijančana prof.dr. Jože Skoka

0

U srijedu, 24.05.2017. godine u Matici hrvatske u Zagrebu održana je promocija knjige prof. dr. Jože Skoka “Prilozi povijesti hrvatske kajkavske književnosti i dječje književnosti“.
Riječ je o još jednom u nizu kapitalnih djela ovog najznačajnijeg hrvatskog kajkavologa i teoretičara dječje književnosti – inače rođenog Petrijančana, koje je izdano u povodu 85. obljetnice života i 60. obljetnice autorova vrlo plodnog rada.
Knjigu je sponzorirala Općina Petrijanec, kao i nekoliko Skokovih naslova prije toga. Promociji je prisustvovao velik broj sveučilišnih profesora i akademika, među njima i  znameniti profesor Ivan Golub, inače Skokov višedesetljetni prijatelj.

Općina Petrijanec u posljednjih nekoliko godina (su)financirala je izlazak 20-ak knjiga različitih žanrova, mahom autora sa ovog područja: prof. dr. Jože Skoka, dr. Stjepana Dombaja, Anđelka Zorkovića, Stjepana Mikaca, Zvonka Mihina, Nives Rog i Antuna Tomašeka – što je svrstava među rijetke općine (pa i manje gradove) koje prepoznaju značaj pisanja i čitanja knjiga.

V__10F1

Na slici: prof.dr. Ivan Golub, prof.dr. Joža Skok i petrijanečki načelnik Vladimir Kurečić.

Ministarstvo kulture odobrilo Općini Petrijanec sredstva za georadarska istraživanja

0

Općina Petrijanec je prijavila prema Ministarstvu kulture na natječaj pod nazivom „Program zaštite kulturnog dobra – arheološka baština“, georadarska istraživanja u samom centru naselja Petrijanec, pod nazivom „Petrijanec – ostaci antičkog naselja“, kako bi se detektirala arheološki zanimljiva područja u svrhu ciljanih iskopavanja. Uz Trg sv. Petra u cijelosti, projekt obuhvaća i područje oko crkve i župnog dvora.

Ministarstvo kulture je nedavno odobrilo projekt te osiguralo sredstva u iznosu od 45.000,00 kn, dok će Općina Petrijanec osigurati preostala sredstva u iznosu od 20.000,00 kn.

Ovim georadarskim istraživanjima želi se potvrditi pretpostavka da je ispod današnjeg centra Petrijanca lociran i antički centar naselja s pripadajućom arhitekturom i ostalim sadržajima. Ovisno o rezultatima istraživanja, uslijediti će prezentacija potencijalnih arheoloških struktura i ciljana iskopavanja, a koja će se uklopiti u planirano parterno uređenje Trga sv. Petra. Time će središte naselja dobiti jedan novi, revitalizirani prostor.

Predmetna georadarska istraživanja će se provesti tijekom ljeta 2017. godine u suradnji sa Arheološkim odjelom Gradskog muzeja Varaždin.

Povijest istraživanja

Prvi arheološki nalazi u Petrijancu zabilježeni su već 1797. godine prilikom gradnje ceste, a otkriće bogatog skupnog nalaza zlatnog nakita i novca 1805. godine usmjerilo je značajniju pozornost stručne javnosti prema ovom naselju. Nakon te godine arheološki nalazi javljaju se sve češće, pogotovo nakon Drugog svjetskog rata uslijed pojačane gradnje na tom području. Na žalost, mnogo tog materijala izgubljeno je ili uništeno.

Nešto jasnija slika rasprostranjenosti nalaza pokazala se tek 1969. godine probnim iskopavanjima čime se i potvrdilo postojanje rimskog naselja na području Petrijanca. Pronalazak rimske arhitekture, točnije dijela kupališnog kompleksa u blizini današnjeg centra naselja (u blizini zgrade pošte prema zapadu), dodatno upućuje na važnost ovog rimskog naselja, a time i na lociranje Aquae Vivae u Petrijanec.

Slučajno otkriće ostave u Petrijancu 2005. godine (tijekom izgradnje kanalizacijskog kolektora) ponovno je usmjerilo pažnju na ovo rimsko naselje. Ovoga puta radilo se o srebrnoj ostavi posuđa i približno 115 kg, odnosno 27.735 primjeraka posrebrena novca, zakopanog oko 294. godine uslijed neke opasnosti ili krize. Ovaj jedinstveni nalaz jedan je od najvećih skupnih nalaza rimskog novca u Hrvatskoj. Time se još jednom podsjetilo na važnost očuvanja ovog iznimnog arheološkog lokaliteta na području kojega nikada nisu vršena sustavna arheološka iskopavanja.

Najnovija istraživanja i planirani radovi

Tijekom lipnja 2016. godine Arheološki odjel Gradskog muzeja Varaždin pod vodstvom djelatnice muzeja – kustosice Lovorke Štimac-Dedić izvršio je u dvorištu obiteljske kuće u Petrijancu istraživanje zaštitnog karaktera. Zanimljivo je da se osim rimskih ostataka, ovog puta naišlo na građu i dijelove uništene drvene nastambe iz 16. stoljeća te kamenu arhitekturu koja datira najvjerojatnije iz 18. stoljeća. Ostaci i građa su u Gradskom muzeju Varaždin na obradi te će biti u dogledno vrijeme predstavljeni javnosti.

Odobrena sredstva za “Energetsku obnovu zdravstvene ambulante” u Petrijancu

0

Na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije pod nazivom ,,Program podrške regionalnog razvoja” Općina Petrijanec  prijavila je projekt energetske obnove zdravstvene ambulante u Petrijancu koja je od nedavno u 100% vlasništvu Općine Petrijanec.

Ministarstvo je odobrilo projekat te osiguralo sredstva u iznosu od 200.000,00 kn. Ugovor između Ministarstva i Općine potpisali su Ministrica Gabrijela Žalac, dipl.oec. te načelnik Općine Petrijanec Vladimir Kurečić, dipl.ing.agr. u Zagrebu 11.svibnja 2017. godine.

Projekt uključuje:

  • Zamjenu dotrajale drvene stolarije sa PVC stolarijom
  • Izradu fasadne obloge – toplinska zaštita vanjske ovojnice zgrade
  • Izradu podne termoizolacije tavana
  • obnovu sanitarnih čvorova

Ukupna vrijednost projekta iznosi 270.000,00 kn, a realizacija čitavog projekta očekuje se tijekom jeseni 2017. godine.

Pratite nas na Facebooku

414FanoviLajkaj