Odaberite
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 18/07 i 41/12)

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 18/07 i 41/12)

Javna rasprava će trajati od 09.02.2021. do 22.02.2021. Javni uvid u Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 18/07 i 41/12) moći će se izvršiti za vrijeme trajanja javne...

Pročitaj više
Skip to content