Odaberite
OGLAS  ZA UPIS DJECE U VANJSKU PREDŠKOLU ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bambi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi Novi Marof objavljuje

OGLAS

ZA UPIS DJECE U VANJSKU PREDŠKOLU ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.

 

Zahtjevi za upis primat će se od  21. 11. 2022.  godine  u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi, svakog radnog dana u vremenu od 8:00 –  15:00.

Zahtjev za upis  podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području  općine Petrijanec, za djecu školske obveznike, rođenu između 1.travnja 2016. i 31.ožujka 2017.

Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama Vrtića ili na mrežnim stranicama dječjeg vrtića Bambi.

 

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon:  042/ 499 091

 

U Petrijancu 16.11. 2022. g.

 

KLASA: 601-02/22-01/02

URBROJ: 2186-110-02-22-01

 

 

                                                                                        UPRAVNO VIJEĆE DV BAMBI

 

 

oglas za upis Predškola PETRIJANEC

Skip to content