Odaberite
Priprema učenika za izvanredne situacije kroz edukaciju učenika te vježbe civilne zaštite i evakuacije

Prosljeđujemo vam poruku Županijskog stožera 112 Varaždin vezano uz edukaciju učenika za situacije uzrokovane potresom.

            Ravnateljstvo civilne zaštite u svom dosadašnjem radu provodilo je pripremu učenika za izvanredne situacije kroz edukaciju učenika nižih razreda osnovnih škola te vježbe civilne zaštite i evakuacije koje su se provodile u školama na području Županije.

            Slijedom navedenog i pripreme za nastavak nastave u uvjetima povećane osjetljivosti učenika zbog nedavnog niza potresa predlažemo  da  škole u  okviru vlastitih mogućnosti prvog dana nastave učenicima prikažu  prezentaciju „Ponašanje u slučaju potresa“ i „Potres u kinu“ u kojima je na zanimljiv i pristupačan način pojašnjeno postupanje u slučaju potresa. Nakon toga može se provesti analiza sigurnih i nesigurnih mjesta u učionici, drugim prostorijama škole i predviđenim zbornim mjestima u blizini škola te daljnjim postupcima dok učenike ne preuzmu roditelji. Sigurna mjesta za sklanjanje u učionici u pravilu su školske klupe, nosivi zidovi i grede, dok treba izbjegavati staklene površine, prozore i pregradne zidove. Potrebno je ukloniti sve teške predmete koji mogu pasti sa ormara, pričvrstiti predmete poput okvira sa slikama, ploča i visećih elemenata. U slučaju potresa odabire se  najbliže mjesto za sklanjanje. Nakon prestanka potresa pristupa se izlasku iz zgrade na način propisan planovima evakuacije.

Spomenimo da je Općina Petrijanec provela sličnu vježbu u suradnji sa OŠ Petrijanec:

http://petrijanec.hr/2019/12/08/u-os-petrijanec-odrzana-vjezba-civilne-zastite/

 

https://www.zagreb.hr/edukativni-video-ponasanje-u-slucaju-potresa/163005

 

 

 

Potres_brošura A5 – web

 

UPUTE ZA POSTUPANJE

 

Skip to content