Odaberite
Upis djece u predškolu vrtića Bambi Petrijanec

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bambi, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bambi Novi Marof objavljuje

 

OGLAS  ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ, TE ZA PREDŠKOLU ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

 

  •     Zahtjevi za upis primat će se od 15. 12. 2020.  godine  u prostorijama Dječjeg vrtića Bambi, svakog radnog dana u vremenu od 8:00 –  15:00.
  •     Zahtjev za upis  podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području  općine Petrijanec, za djecu školske obveznike, rođenu između 1.travnja 2014. i 31.ožujka 2015.
  •     Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama Vrtića.

 

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefefon:  042/ 499 091

 

U Petrijancu 15.12. 2020. g.

KLASA: 601-02/20-01/02

URBROJ: 2186-110-02-20-01

 

 

                                                                                        UPRAVNO VIJEĆE DV BAMBI

 

 

Zahtjev_Predskola_Petrijanec

Skip to content