Obavijest o rasporedu mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Petrijanec – mjesec svibanj

Poštovani mještani Općine Petrijanec,

Obavijest o postavljanju mobilnih reciklažnih dvorišta na području općine Petrijanec te obavijest o besplatnom prikupljanju glomaznog otpada u dvorištu zgrade Općine Petrijanec dobili ste na Vašu kućnu adresu.

Pozivamo Vas da iskoristite ovu mogućnost zbrinjavanja otpada, a sve u cilju zaštite okoliša od onečišćenja.

Kao mjere za sprječavanje nepropisnog odlaganja otpada komunalni redar provodi:

  • Redoviti nadzor područja Općine
  • Posebnu pozornost na lokacije na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada
  • Postavljanje znakova zabrane
  • U općini je uspostavljeni sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadnu

U mobilno reciklažno dvorište odlaže se:

ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima, metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom, plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari, otapala, kiseline, lužine, fotografske kemikalije, pesticidi, fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu, odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike, ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole koje sadrže opasne tvari, detergenti koji sadrže opasne tvari, citotoksici i citostatici, baterije i akumulatori, odbačena električna i elektronička oprema koja sadrži opasne komponente, drvo koje sadrži opasne tvari, papirna i kartonska ambalaža, papir i karton, metalna ambalaža, metali, staklena ambalaža, staklo, plastična ambalaža, plastika, odjeća, tekstil, jestiva ulja i masti, boje, tinte, ljepila i smole, deterdženti, lijekovi, električna i elektronička oprema, otpadni tiskarski toneri, otpadne gume i oštri predmeti. U mobilno reciklažno dvorište može se odložiti i
građevni otpad, ali samo onaj otpad koji nastaje održavanjem i sitnim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci, ukratko sav problematični otpad i to potpuno BESPLATNO.