Odaberite
Općini Petrijanec 100 tisuća kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za LED rasvjetu

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije raspisalo je natječaj u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice iz kojeg je Općini Petrijanec odobreno 100.000,00 kn za projekt ‘‘Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području općine Petrijanec”.

Radi se o investiciji LED rasvjete – gotovo 220 rasvjetnih tijela, nosača te postavljanju istih na D2 dionici (Petrijanec – Majerje), a cijelokupna investicija iznosi 700 tisuća kuna.

– Ugradnjom nove LED tj. zamjenom stare neekonične rasvjete smanjiti ćemo rashode na kontu za javnu rasvjetu a samim time i znatno racionalizirati potrošnju. Za spomenuti je još da je LED rasvjeta krajem godine postavljena u Ulici Butina te dijelomično u ulici A. Starčevića Petrijancu, a u Majerju u ulici Matije Gupca završena je rekonstrukcija i elektrifikacija mreže također sa novom LED rasvjetom – rekao je načelnik Željko Posavec.

Inače, cilj projekta Općine Petrijanec jest podizanje kvalitete i učinkovitosti sustava javne rasvjete kroz uštede u potrošnji električne energije i troškova održavanja, smanjenja emisije CO2 i svijetlosnog onečišćenja, povećanje prosječne osvijetljenosti i usklađenje s normama kao uvjet prometne sigurnosti.

Preostali dio sredstava osigurati će se rebalansom u proračunu, a nakon provedene javne nabave očekuje se da će u kolovozu započeti radovi zamjene nove LED rasvjete.

Skip to content