Odaberite
Potpisan ugovor za uređenje nerazvrstane ceste

U skladu s poticanjem ulaganja u lokalne sredine, proteklih su dana potpisivanjem Ugovora o financiranju, ostvareni svi preduvjeti za realizaciju Mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske na području općine Petrijanec.

Konkretnije, radi se o Mjeri 7, Podmjeri 7.2.- Ulaganja u izradu, poboljšanje i proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije- provedba tipa operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstan cesta“.

Tako će se provedbom ove mjere rekonstruirati ulica Butina koja je od veće važnosti na području općine Petrijanec i istovremeno jedna od najprometnijih. Naime, radi se o području koje spaja centralni trg Općine sa mjesnih grobljem, ali povezuje i stomatološku ambulantu, vatrogasni i društveni dom, crkvu i pastoralni centar. Obzirom na veliku koncentraciju stanovništva na tom području, nastoji se osigurati sigurnost u prometu i pružiti bolji uvjeti stanovnicima.
Nakon administrativne obrade utvrđeno je da Zahtjev u potpunosti udovoljava propisanim uvjetima te je utvrđen broj bodova koji osigurava financiranje zahtjeva u stopostotnom iznosu.  Predviđena sredstva za provedbu projekta iznose 1.750.437,25 kn, a trajanje radova predviđeno je u razdoblju od 12 mjeseci.

Podsjećamo da je potpisivanju Ugovora prethodila Odluka o prihvatljivosti zahtjeva za potporu za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste, koja je početkom godine stigla na adresu Općine Petrijanec a načelnici i gradonačelnici 212 jedinica lokalne samouprave u Zagrebu su potpisali ugovore kojima će se sa 647.021.632,44 milijuna kuna kroz spomenuti Program ruralnog razvoja RH financirati projekti izgradnje i obnove lokalnih cesta, kolnika, oborinske odvodnje, javne rasvjete te prometne signalizacije

To je samo još jedna u nizu mjera na području općine Petrijanec kojom se nastoje iscrpiti sredstva Europske unije za realizaciju projekata, a posredno i smanjiti depopulacija naselja kao i povećati životni standard stanovnika općine Petrijanec – istaknuo je načelnik Željko Posavec.

 

Skip to content