Raspisan Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi

Preko 3 milijuna kuna od danas je dostupno poljoprivrednicima s područja Varaždinske županije. Radi se o bespovratnim potporama male vrijednosti u poljoprivredi na području Varaždinske županije za 2018. godinu koje se odnose na 12 mjera.

Između ostalih, Varaždinska županija dodjeljuje bespovratne potpore za okrupnjavanje i povećanje poljoprivrednog zemljišta, analizu poljoprivrednog zemljišta, očuvanje tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga, cjeloživotno obrazovanje, podizanje trajnih nasada, nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje, nabavu i postavljanje sustava za zaštitu od tuče, nabavu novih ili modernizaciju postojećih plastenika ili staklenika, usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta, ekološku proizvodnju, zadružno poduzetništvo, kao i za održivu poljoprivrednu proizvodnju.

Korisnik navedenih potpora može biti „jedan poduzetnik“ – poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje ima sjedište, odnosno prebivalište kao i poljoprivredne površine na području Varaždinske županije. Poljoprivrednim gospodarstvom podrazumijevaju se obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), obrti, trgovačka društva i zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Poziv i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na ovoj poveznici:

http://www.vzz.hr/javni-pozivi-i-natje%C4%8Daji/#site_body

Zahtjevi za subvenciju dostavljaju se na adresu Varaždinske županije tijekom cijele 2018. godine, a najkasnije do 30. studenoga. Zahtjev za potporu se može podnijeti za više mjera.

Kako bi iz prve ruke dobili više informacija, savjeta i uputa, Općina Petrijanec će 21. veljače (srijeda) za mještane organizirati predavanje (Društveni dom Petrijanec) o spomenutim, kao i drugim dostupnim te planiranim natječajima za ulaganja u poljoprivredi. Predavanje će održati predstavnici Varaždinske županije, Savjetodavne službe i Lokalne akcijske grupe LAG Sjeverozapad.

Skip to content