Produženi boravak u OŠ Petrijanec

Suvremeni način života sve većem broju roditelja nameće potrebu zbrinjavanja djeteta mlađe školske dobi. Produženi dnevni rad nakon redovite prijepodnevne nastave –produženi boravak, jedan je od modela kojim se može kvalitetno riješiti navedeni problem.

S toga se prema programu javnih potreba u djelatnostima odgoja i obrazovanja Općine Petrijanec u Osnovnoj školi Petrijanec organizira provedba programa „Produženi boravak“ za učenike nižih razreda, kao oblik odgojno obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave. Dio troškova provedbe programa snosi roditelj, kao i troškove prehrane sve zajedno u visini od 300 kuna mjesečno, dok općina sufinancira razliku do punog iznosa troškova rada stručne osobe.

Program produženog boravka omogućuje učenicima redovitost u pisanju domaće zadaće, ponavljanje i uvježbavanje nastavnog gradiva prema nastavnom planu i programu za pojedini mjesec, te zadovoljavanje osobnih interesa i razvijanje vještina kroz individualni i grupni rad, a provodi se u toku nastavnog dana u trajanju od 11:30 do 16:30. sati. Rad u produženom boravku mnogo je drugačiji od klasične nastave; u njemu se povezuju rad, igra i učenje s ciljem stvaranja pozitivnog radnog ozračja u kojem će dijete učiti kako biti samostalno, stvarati pozitivnu sliku o sebi kroz otkrivanje različitih izvora učenja.

Nova uloga škole na taj će način biti maksimalno i racionalno iskorištena jer pruža nebrojene mogućnosti djelovanja u svrhu pravilnog razvoja i rasta svakog djeteta u kvalitetnu osobu, korisnu svojoj obitelji i zajednici.