Odaberite
Tečaj održive uporabe pesticida

Općina Petrijanec organizira edukaciju i polaganje ispita za održivu uporabu pesticida

Pozivaju se svi ratari, vinogradari, povrtlari, voćari i ostali zainteresirani da se prijave za tečaj održive uporabe pesticida u Općinu Petrijanec, osobno ili na broj telefona: 714-220, do srijede 21.01.2015. godine do 15:00 h.
Obaveza pohađanja tečaja temelji se na Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN br. 14/14) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).
Obavijest o točnom terminu održavanja edukacije i ispita, te cijene tečaja i ispita, objaviti će se naknadno.

Skip to content