Odaberite
Potpisan ugovor za radove na Modernizaciji javne rasvjete u Općini Petrijanec – Faza IV za naselja Nova Ves Petrijanečka i Zelendvor

Načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec te direktorica ELDA PROJECT-a d.o.o. Ljerka Eldas potpisali su ugovor za Modernizaciju javne rasvjete općine Petrijanec – Faza IV u ukupnoj vrijednosti 81.197,81 EUR.

„Ovim projektom rekonstrukcije sustava javne rasvjete u Općini Petrijanec, primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja izvršiti će se, uz nerazvrstane ceste u naselju Majerje (Ulica Matije Gupca)  Nova Ves Petrijanečka (Ulica Florijana Bobića, Ulica Hinka Krizmana, Kratka ulica, Vidovečka ulica, Ulica Ljudevita Gaja i  Ulica Rade Končara) i Zelendvor ( Ulica grofova Bombelles i Ljudevita Gaja), zamjena dotrajalih svjetiljaka sa svjetiljkama koje su ekološki i energetski usuglašene sa važećim zakonskim regulativnim normama, dok je ukupni broj svjetiljki koje će se zamijeniti 187 kom, a do sada je na području Općine ugrađeno ukupno 582 ekološki i ekonomski prihvatljivih rasvjetnih tijela. Nakon ovog projekta imati ćemo sva naselja pokrivena LED rasvjetom i svaki betonski stup dobiti će svoje rasvjetno tijelo što će zasigurno povećati sigurnost u prometu za sve sudinike.“ – rekao je načelnik Posavec

Za navedene radove odobrena su sredstva te potpisan ugovor s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u vrijednosti 56.000,00 EUR za projekt „SMANJENJE OKOLIŠNIH I INFRASTRUKTURNIH NEJEDNAKOSTI NA PODRUČJU OPĆINE PETRIJANEC, ULAGANJE U IGRALIŠTE, RASVJETU I LED RASVJETA FAZA IV“ prema Programu za unaprjeđenje infrastrukture.

CILJEVI PROJEKTA:
– uštede u potrošnji električne energije ( povećanje energetske učinkovitosti)
– smanjenje emisije CO2
– eliminacija svjetlosnog onečišćenja
– smanjenje troškova
– povećanje prosječne osvijetljenosti ( usklađenje s normom HRN EN 13 201)

Drugi dio projekta, prijavljen također u ovo sufinanciranje ulaganje u igralište vrijednosti je 36.104,00 EUR-a sa PDV-om i stručnim nadzorom.

Skip to content