Odaberite
POZIV ZA DOSTAVU INICIJATIVA-PRIJEDLOGA ZA III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PETRIJANEC

Općina Petrijanec 2023. godine pokrenula je postupak donošenja III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijanec.

U tijeku je priprema prijedloga III. izmjena i dopuna PPU Općine Petrijanec za javnu raspravu, koji će, prema mogućnostima i pravilima struke, obuhvatiti sve do sada zaprimljene prijedloge i zahtjeve za izmjene i dopune. Kako bi se prijedlog što kvalitetnije pripremio, pozivamo sve zainteresirane građane, koji to nisu učinili, a imaju potrebu, da svoje prijedloge, što prije dostave u Općinu.

 

Napominjemo da svi koji su već dostavili svoje prijedloge ne moraju ponovo dostavljati isto, mogu se samo javiti za provjeru podataka, na broj 042 714 220 ili putem e-pošte: opcina@petrijanec.hr

 

Nove prijedloge potrebno je podnijeti do 22. ožujka 2024. godine, pisanim putem isključivo poštom na adresu Općine Petrijanec, Vladimira Nazora 157, 42 206 Petrijanec.

Zahtjev za ukljuivanje u graevinsko podruje

 

Skip to content