Odaberite
Odobrena sredstva za izradu Akcijskog plana za održivu energetsku tranziciju i prilagodbu učincima klimatskih promjena (SECAP) projekta u iznosu od 14.125,00 EUR-a

Općina Petrijanec nastavlja iznimno dobru suradnju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kroz potpisivanje Ugovora o sufinanciranju radnih podloga za izradu Akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP).

Općini Petrijanec dodijeljeno je za izradu SECAPA-a 5.650,00 eura, što iznosi 40% procijenjenih i Fondu opravdanih troškova SECAP-a, a koji iznose 14.125,00 eura.

SECAP daje detaljni pregled potrošnje energije i emisije stakleničkih plinova u lokalnoj samoupravi te definira mjerljive aktivnosti za smanjenje emisija, identificira mjere energetske učinkovitosti, uključuje ciljeve za korištenje obnovljivih izvora energije te se istovremeno cjelokupna situacija promatra i iz aspekta energetskog siromaštva. Također sadržava mjere za održivu prilagodbu klimatskim promjenama, orijentirajući se na lokalne rizike poput poplava ili toplinskih valova.

„Nastojeći se pridružiti borbi protiv klimatskih promjena, s ciljem smanjenja emisije ugljikova dioksida kroz veću uporabu obnovljivih izvora energije, a ujedno i povećati otpornost klimatskim promjenama, pokrenuli smo izradu Akcijskog plana energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP). Ovih dana primili smo Ugovor kojim je Fond odobrio Općini Petrijanec sredstva pomoći za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu spomenutog akcijskog plana i to u iznosu od 5.650,00 eura. Uspješno pripremljenu projektnu prijavu za akcijski plan i dokument koji je uvjet za prijavu na Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina i projekta zelene obnove Općine Petrijanec koji se izrađuje i priprema za novi navedeni natječaj. Naime, temeljem izrađenog SECAP-a, omogućeno nam je daljnje prijavljivanje na projekte „ozeljenjivanja“ naše općine pa smo u novom projektu za Fond za zaštitu okoliša pripremili nabavku novih sadnica raznovrsnog zelenila. Ovo je još jedan korak naprijed ka ljepšoj, zelenijoj i zdravijoj Općini Petrijanec, što je krajnji cilj svih naših nastojanja“. – rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec

Borba protiv klimatskih promjena na lokalnoj razini

Tijekom faza izrade i implementacije, SECAP pomaže povećati svijest javnosti o energetskoj učinkovitosti i opasnostima klimatskih promjena. Dokument predstavlja mogućnost aktivne komunikacije između građana i lokalne vlasti dok u isto vrijeme doprinosi postizanju ciljeva smanjenja emisije stakleničkih plinova kroz smanjenje potrošnje energije i povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora.

Djelujte sada kako biste bili u prednosti!

Vlada Republike Hrvatske je 2019. godine donijela Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku (National Energy and Climate Plan – NECP), koji sadrži klimatske i energetske prioritete Hrvatske do 2030. godine. Nastavno na NECP, jedinice lokalne samouprave će i same trebati izraditi svoje akcijske planove. Lokalne samouprave koje su već počele s procesom izrade i implementacije SECAP-a tako će biti u prednosti te će biti u stanju prije privući više investicija (koje u budućnosti mogu biti i ograničene).

Definirajte točke intervencija

Izrada Akcijskog plana, jedinici lokalne samouprave daje cilj te statistički i činjenični pregled potrošnje energije i emisija stakleničkih plinova u raznim sektorima (javne zgrade, privatni sektor, promet, itd.). Prikazuje konkretnu sliku trenutnih energetskih i klimatskih rizika na lokalnoj razini. SECAP također prikazuje detaljne procjene mogućnosti povećanja energetske učinkovitosti i potencijale korištenja obnovljivih izvora energije te time daje bazu za buduće energetske investicije i olakšava odlučivanje lokalnih dužnosnika čak i na kratkoročnoj razini. Identificira kritične intervencijske točke te definira inovativna rješenja koristeći najbolje prakse.

 

Skip to content