Odaberite
Općina Petrijanec dosad uspjela registrirati čak 21 lokalno kulturno dobro!

Ministarstvo kulture i medija RH omogućilo je dostupnost Evidencije dobara od lokalnog značenja putem web tražilice Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Nadgrobni spomenici na Gradskom groblju u Đakovu, križ misnog slavlja ili kolokvijalno Papin križ u Osijeku, tradicijske građevine i folklorna manifestacija „Petrijevačke žetvene svečanosti“ u Petrijevcima, Sinčić špilja u Letincu kod Brinja, ostaci crkvice sv. Ilije u Orebiću, samo su neka od dobara od lokalnog značenja koje možete pronaći pretražujući web Registar kulturnih dobara RH.

Od do sada ukupno 104 upisana dobra od lokalnog značenja u evidenciju Ministarstva, ističe se Općina Petrijanec u Varaždinskoj županiji koja je registrirala čak 21 lokalno dobro, a veliki broj lokalnih dobara registrirali su također Lipik i Pakrac.

Odluku o proglašenju dobra od lokalnog značenja donosi predstavničko tijelo županije, Grad Zagreb, grad ili općina, sukladno članku 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih.

Stupanjem na snagu Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 19/23)  Evidencija dobara od lokalnog značenja javno se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

– ” Na području općine Petrijanec nalaze brojni primjerci zaštićenih kulturnih dobara (vidljivih također u registru https://registar.kulturnadobra.hr/#/  )    koji su svojevrsni svjedok vremena. Kulturna dobra poput župne Crkve sv. Petra i Pavla i kurije župnog dvora, Crkve sv. Katarine, Vijećnice ili Zgrade stare škole te ostalih čak šest od ukupno 10 nepokretnih pojedinačnih dobara zaštićena su Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Područje općine bogato je baštinom koja je popisana i evidentirana također u dokumentaciji Konzervatorskog odjela u Varaždinu, ali za neke od njih nije izvršeno vrednovanje i utvrđivanje svojstva kulturnog dobra. Radi se o kapelicama ili raspelima po naseljima općine kao npr. Kapela Srca Isusova iz 1919. godine u Majerju,  Kapelici Presvetog Trojstva iz 1924. godine u Družbincu ili Kapeli sv. Obitelji iz 1906. godine u Petrijancu ili pak mnogobrojna raspela koja se nalaze u gotovo svim naseljima naše općine koje smo evo na moj prijedlog a uz jednoglasnu Odluku općinskog vijeća zaštitili kao dobro od lokalnog značaja. ” – rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec

 

Skip to content