Odaberite
Sortiranje otpada i recikliranje u Dječjem vrtiću “Bambi” Petrijanec

Recikliranje je postupak kojim odvojeno prikupljamo različite vrste otpada, a čijom se preradom dobivaju razni materijali za izradu novih proizvoda slične ili iste namjere. U recikliranje spada sve što se može ponovno iskoristiti, a da se ne baci.

Jednostavan i učinkovit način odvojenog prikupljanja otpada razumljiv je odraslima, no one najmlađe treba na zabavan i razumljiv način animirati i educirati jer se dvije trećine sveukupnog otpada, ukoliko se pravilno razvrstava, može ponovno iskoristiti ili poslužiti kao izvor energije. Poznato nam je da djeca najviše nauče kroz igru i uz put, posebno brzo pamte i ozbiljno prihvaćaju ideje ako aktivno sudjeluju u tom procesu.

 

CILJ: Stjecanje znanja i iskustvo gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja prirode te usvajanje vještina korištenja otpada u nove svrhe

KOMPETENCIJE KOJE SU RAZVIJANE KROZ PROJEKT:

 • Odgovorno se ponaša u odnosu na gospodarenje otpadom
 • Stjecanje znanja o potrebi zaštite okoliša i međuovisnosti žive i nežive prirode
 • Pronalaženje novih načina rješavanja problema (inovativnost i kreativnost)
 • Izgrađujemo pozitivne osobine ličnosti nužne za osviještenog člana zajednice (otvorenost za suradnju, odgovornost za vlastiti izbor i postupke), socijalne i komunikacijske vještine (dogovaranje, uvažavanje, tolerancija)
 • Primjena usvojenog znanja u svakodnevnom životu – izbor, odlučivanje i stvaranje navika odvajanja, razvrstavanja i ponovnog korištenja otpada u vrtiću i obitelji

OČEKIVANI ISHODI:

 • zna da postoje različita mjesta za odlaganje različitog otpada
 • zna po boji spremnika sortirati otpad
 • razlikuje materijale- papir, plastiku, staklo, tekstil
 • zna gdje se nalaze spremnici za otpad u vrtiću i koristi ih
 • razlikuje pojmove- otpad i smeće
 • ima iskustvo u recikliranju papira
 • zna kako se od otpada mogu izraditi predmeti za igru i svakodnevnu uporabu
 • zna na kojim mjestima može očuvanu odjeću i obuću donirati potrebitima
 • ima iskustvo kako tekstil iskoristiti za novi proizvod
 • razumije zašto treba prednost davati platnenim vrećicama, koristi ih i zna izraditi uz pomoć odraslih
 • zna gdje može odložiti upotrijebljene plastične vrećice
 • zna kako može pomoći bolesnima sakupljanjem plastičnih čepova
 • poštuje i uvažava, nadograđuje ideje druge djece
Skip to content