Odaberite
Aneksom ugovora povećano sufinanciranje za rekonstrukciju ulice Rade Končara za 100.000,00 kn
Nakon što je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice Ugovorom o sufinanciranju dodijelilo 250.000,00 kn za modernizaciju ulice Rade Končara, lijepe vijesti stižu iz spomenutog Ministarstva, koje je poslalo nedavno je na adresu Općine Petrijanec novi ugovor tj. ankes ugovora o sufinanciranju uvećan za 100.000,00kn pa je tako Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinanciralo ovu ulicu sa ukupno 350.000,00 kn.
Iz Općine Petrijanec  dodaju, cilj projekta je podizanje razine komunalnog standarda stanovnika, podizanje razine sigurnosti prometa svih sudionika u prometu na području Općine, ali i obnova i rekonstrukcija ceste u modernu, sigurnu i funkcionalnu prometnicu.
Ukupna vrijednost projekta je bila 783.348,43 kn a u postocima Ministarstvo je sufinanciralo 45% dok je iz proračuna Opčine Petrijanec isplaćeno 433.348,43 kn ili 55% ukupne vrijednosti projekta.
Nova Ves Petrijanečka je bila obuhvaćena projektom uvođenja kanalizacije te je izvedena fekalna kanalizacija u predmetnoj ulici sa priključcima. Međutim, prilikom radova došlo je do velikih oštećenja na postojećim asfaltiranim površinama te je onemogućena oborinska odvodnja, kao i kvalitetno odvijanje samog motornog prometa. Kroz Ulicu Rade Končara u sklopu Aglomeracije Varaždin napravljena je kanalizacijska mreža, a radovi na asfaltiranju i proširenju krenuli su odmah nakon odabira izvođača i nadzora te je sada projekt uspješno završen. Radovi su uključivali proširenje ceste, dva sloja asfalta, izravnavajući sloj od 6 centimetara te završni sloj od 3 centimetara, odnosno 9 centimetara ukupno novog asfalta.Zahvaljujem Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije na dodatnih 100.000,00. Samo ove godine iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za spomenutu cestu, LED rasvjetu te iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine povukli smo oko 800.000,00 kn. – rekao je načelnik Općine Petrijanec Željko Posavec

Skip to content