Odaberite
“Budimo spremni – Volonteri u pomoć zajednici” – održana zadnja radionica u sklopu projekta

Ciklus od četiri radionice u sklopu projekta “Budimo spremni” kojeg provodi Gradsko društvo crvenog križa Varaždin u partnerstvu sa našom općinom zaključen je zadnjom radionicom “Volonteri u pomoć zajednici”.

Filipa Blažon Šumečki, koordinatorica volontera u GDCK-u Varadžin i Ela Okreša Đurić, koordinatorica edukacija i volontera na projektu, održale su radionicu “Budimo spremni – Volonteri u pomoć zajednici”.

Nakon kratkog predstavljanja i izražavanja svojih očekivanja prisutni su naučili najvažnije odrednice volonterstva i humanitarne pomoći. Grupnim su radom dali svoja mišljenja volonterskim akcijama koje bi mogle biti organizirane u općini Petrijanec, a razgovarali su i o razlozima zbog kojih se neka osoba odluči na volontiranje. Što se tiče humanitarne pomoći, sudionici su dobili uvid u organizaciju humanitarne akcije. Uz to, pojašnjena su i pravila prikupljanja humanitarne pomoći.

 

NAZIV PROJEKTA: Budimo spremni (UP.04.2.1.11.0295)

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin

PARTNER: Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin

TRAJANJE PROJEKTA: 18 mjeseci, 28.6.2022.- 28.12.2023.

UKUPNI IZNOS PROJEKTA: 438.190,67 kn (58.157,90 €)

Projekt “Budimo spremni” se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda (372.462,07 kn) i Državnog proračuna RH (65.728,60 kn), a ukupne je vrijednosti 438.190,67 kn. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Projekt je odobren u sklopu poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“.

KRATKI OPIS PROJEKTA: Sve češće ugroze na nacionalnoj, europskoj i svjetskoj razini kao što su COVID pandemija, potres i izbjeglička kriza nadovezuju se na lokane ugroze kao što su poplave, odroni, ekstremno vrijeme (tuča, požari, suša i sl.). Sve navedeno često izaziva osjećaj nemoći i nesigurnosti međutim prevencija i priprema za takve situacije znatno mogu umanjiti potencijalne gubitke i posljedice. Sustavnim i zajedničkim radom svih dionika u sustavu civilne zaštite možemo ostvariti podizanje pripremljenosti i otpornosti naših građana i zajednice i zato – Budimo spremni!

CILJ PROJEKTA: Unaprijediti kapacitete organizacija civilnog društva (OCD-a) za pružanja učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim i izvanrednim situacijama na području Varaždina i varaždinskog prstena.

PODRUČJE PROVEDBE: Projekt se provodi na području grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica, Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica.

AKTIVNOSTI PROJEKTA:

1) Besplatne edukacije vezane za pripreme i djelovanje u kriznim i izvanrednim situacijama.

2) Besplatne edukacije i on-line alati za jačanje volonterstva i humanitarne pomoći.

3) Dvije građanske akcije (volonterska humanitarna akcija te javna pokazna vježba).

U sklopu projekta u svakoj od navedenih općina i gradu provesti će se po 4 besplatne edukacije i partneri projekta pozivaju sve zainteresirane udruge da se prijave za sudjelovanje.

ODRŽANE BESPLATNE EDUKACIJE ZA ČLANOVE UDRUGA:

Radionica „Budimo spremni – Pripremimo se prije“ (Osobna priprema i otpornost na izvanredne situacije; izrada osobnog i obiteljskog plana za katastrofe, komplet za katastrofe, osobna odgovornost pojedinca- Namijenjena članovima organizacija posebice onima koji će informacije prenijeti članstvu)

Tečaj „Budimo spremni – Naučimo prvu pomoć“ (Obnova znanja iz prve pomoći za veću spremnost osoba u slučaju potrebe- Namijenjena članovima organizacija, posebice onima koji prvi izlaze na teren u slučaju krizne situacije)

Radionica „Budimo spremni – Upoznajmo svoje područje“ (Procjena rizika za pojedinu općinu, upoznavanje sa zadacima i ulogama pojedinih dionika civilne zaštite- Namijenjena osobama koje su aktivno uključene u sustav civilne zaštite ili to žele postati)

Radionica „Budimo spremni – Volonteri u pomoć zajednici“ (menadžment volontera, krizno volontiranje, uloga volontera u odgovoru na krizu, Zakon o humanitarnoj pomoći – Namijenjena čelnicima organizacija koje uključuju volontere u svoj rad).

 

Skip to content