Odaberite
Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Varaždinske županije

Varaždinska županija raspisala je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Varaždinske županije.

Link o svim detaljima Javnog poziva nalazi se OVDJE.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost krajem rujna objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području RH. Prijave na natječaj otvaraju se 15. studenog, a prijavitelji između ostalog moraju izraditi i predati potrebnu dokumentaciju. Troškove njihove izrade sufinanciraju brojne jedinice lokalne samouprave pa se u to uključila i Varaždinska županija.

Na natječaj za sufinanciranje troškova potrebne dokumentacije Varaždinske županije prijaviti se mogu oni koji imaju prebivalište na području Varaždinske županije. Prijavitelji također moraju dostaviti dokaz da su se prijavili na spomenuti natječaj Fonda.

Varaždinska županija sufinancira troškove izrade izvješća o energetskom pregledu i energetskog certifikata za obiteljske kuće nastale nakon 1. siječnja 2021. godine, a što se dokazuje računom izdanim za navedenu uslugu. Također se sufinancira i izrada glavnog projekta za ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, a račun za navedenu uslugu također treba biti s datumom nakon 1. siječnja 2021. godine.

Županija potencijalnim korisnicima izradu energetskog certifikata sufinancira s maksimalno 1.500 kuna (s PDV-om) te izradu glavnog projekta s maksimalno 3.500 kuna (s PDV-om). Županija je za ovu mjeru u Proračunu za 2022. godinu osigurala ukupno 250.000 kuna.

 

 

 

 

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Varaždinske županije

 

Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Varaždinske županije

 

Zahtjev

Skip to content