Odaberite
Dronovi kao marketinški alat za turističku promociju – predavanje Ivice Jeremića iz tvrtke Max Media

Turistička zajednica Varaždinske županije u sklopu projekta ”Active Tourism meets Advanced Technology in Cross-Border Area – AT@AT.CB” organizirala seminar pod nazivom “Dronovi kao marketinški alat za turističku promociju”.

Seminar se kroz primjer dobre prakse suradnje između obrazovne institucije i turističke zajednice usredotočio na temu mogućnosti povezivanja digitalnih tehnologija i turizma. Cilj seminara je bio osvijestiti važnost korištenja informatičkih tehnologija u turističkoj promociji, prijenos znanja i iskustva između sudionika te poticanje nastanka novih ideja u promociji turističkih destinacija, atrakcija ili pojedinačnih objekata. Seminar je bio namijenjen svim dionicima u turizmu, kao i vlasnicima i korisnicima prirodne i kulturne baštine.

Projekt AT@AT.CB financiran je iz Programa suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.339.115,20  HRK, od čega se iz Programa suradnje sufinancira 85% odnosno 7.938.247,80 HRK.

Program:

  • Dronovi kao neizostavan dio moderne tehnologije u promociji turizmaPredavač: Ivica Jeremić, Max Media j.d.o.o.
  • Primjer uspješne suradnje – Dron Pilot Academy Media Challenge Predavači: – dr.sc. Ivana Đunđek Kokotec, FOI – Bojan Horvat, Looma Films

Na seminaru je bio prisutan i načelnik općine Petrijanec Željko Posavec.

Možemo biti ponosni na našeg mještanina Ivicu Jeremića koji je u sklopu projekta aktivno sudjelovao zanimljivim predavanjem.

Skip to content