Odaberite
OPĆINA SUFINACIRA OSIGURANJE USJEVA I TRAJNIH NASADA

Poštovani,

Na području Općine Petrijanec započeti će sufinanciranje troškova osiguranja usjeva i višegodišnjih  nasada. Temeljem Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Petrijanec za 2021.u godinu, subvencije koje se ostvaruju iznose 25% za osiguranike usjeva i nasada, osim proizvodnje paprike, krastavaca i patliđana, te osiguranje goveda za rasplod i proizvodnju mlijeka maksimalna ukupna subvencija iznosi 5.000,00 kn.

Radi  ostvarivanja prava  na subvenciju osiguranja, poljoprivrednici uz potrebnu dokumentaciju (iskaznicu OPG-a, popis parcela s kulturama iz upisnika ili posjedovni list).

Zainteresirani poljoprivrednici mogu zaključiti police osiguranja u Društvenom domu Petrijanec   05. 06. 07. i 12. svibnja u vremenu od 10:00 sati do 17:00 sati s osiguravajućim kućama koje se bave osiguranjem usjeva i koje s Općinom Petrijanec imaju zaključen ugovor.

Skip to content