Odaberite
Organizirane patrole vatrogasaca u cilju kontrole kretanja/okupljanja ja javnim površinama

Poštovani,

Temeljem obavijesti primljene od ravnateljstva CZ dostavljam Vam obavijest o obvezi provedbe Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima te naputak za postupanje u vezi s ovom odlukom.

Odluka Stožera CZ RH donijeta je 21.ožujka 2020. zbog ubrzanog širenja i pojačanog rizika prijenosa bolesti COVID-19, kojom se uvodu protuepidemijska mjera strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima na kojima se može istovremeno kretati i zadržavati veći broj osoba, na rok od 30 dana od donošenja ove odluke. Istekom navedenog roka bit će donijete odrgovarajuće mjere ublaženja, ukidanja ili produljenja ove odluke.

Svi zapovjednici vatrogasnih zajednica gradova/općina na području VZVŽ dužni su sa zapovjednicima DVD-ova organizirati patrole sastavljene od jedno do dva vatrogasca u mjestima koje će se kontrolirati kretanja/okupljanja na javnim površinama te po potrebi obavijestiti pučanstvo o zabrani okupljanja. Ukoliko se građani ogluše vatrogasci će obavijestiti policiju u nepridržavanju odluke Stožera. Nastavno na odluke koje donosi Stožer civilne zaštite RH i predmetnu obavještavam vas također:

  • za provođenje mjera iz gore navedene odluke, glava snaga u stožerima su službenici koji će upozoravati građane i upućivati iste na samozaštitino ponašanje i pridržavanje naloženih mjera
  • radi provođenja mjera svi stožeri civilne zaštite dužni su kao ispomoć policijskim službenicima odmah uključiti operativne snage CZ (vatrogastvo i HGSS) angažiranjem istih za patroliranje nasljenim mjestima koje će se prilikom uočavanja građana koji se ne pridržavaju mjera, prenijeti upozorenje o važenju odluke Stožera, te nakon njihovog upozorenja,  ukoliko se isti ogluše o upozorenje, o tome obavijestiti policiju
  • pripadnici snaga CZ prilikom postupanja moraju biti u službenim odorama.

Svaki izlazak u patrolu DVD treba javiti u VOC radi otvaranja OOA (ostale operativne aktivnosti) te po završetku iste javiti operativno – dežurnom da zatvori aktivnost. Za svaki DVD dovoljno je otvoriti jednu OOA dnevno, a za svakog vatrogasca se u izvješću o aktivnosti zasebno vodi utrošeno vrijeme.

Pozivam Vas da odluku Stožera shvatiti krajnje ozbiljno i u cilju zaštite Vašeg, ali i zdravlja Vaših sugrađana/sumještana, postupite po ovom naputku bez odlaganja te sa zapovjednicima Vaših DVD-a obavite zadatak.

 

Vatrogasna zajednica Općine Petrijanec će zajedno sa svim DVD-im obavljati kontrole kretanja naših mještana, stoga pozivamo još jednom sve mještane da OSTANU DOMA i na taj način zašite svoje zdravlje ali i zdravlje svih nas.

Hvala našim vatrogascima na angažmanu.

 

 

 

Skip to content