Odaberite
Kak je počel brak na mojem dvorištu – predstava “Kreativnih seniora” u petak 06.rujna u 20:00 sati u Petrijancu

Projekt “Kreativni seniori” zajedno provode Općine Donja Voća i Vinica,

Projekt je odobren odobren unutar programa “Kultura 54+” i financira se iz Europskog socijalnog fonda, a namijenjen je starijoj populaciji stanovništva. Osim stanovnika partnerskih općina, u projekt su uključeni i stanovnici susjednih općina Maruševec, Cestica, Petrijanec, Sračinec i Vidovec. Iz Općine Petrijanec mještani su sudjelovali u dramskim i folklornim radionicama.

Nakon višemjesečnoog rada, kreativni sudionici dramske radionice pripremaju priredbu na kojoj će prikazati postignute rezultate. Priredba će se održati u petak, 06. rujna, s početkom u 20:00 sati u Društvenom domu Petrijanec

Sudionici dramske radionice koju je vodio Jan Kerekeš naučene će glumačke vještine prikazati u predstavi “Kak je počel brak na mojem dvorištu”.

Dođite i ohrabrite te burnim pljeskom nagradite naše “kreativce” koji dokazuju da za kreativno izražavanje nikad nije kasno.

 

Skip to content